Informacja o wyborze oferty

Dnia 19.07.2018r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gietrzwałdzie w obecności przedstawiciela PHU Tip-Top Pani Iwony Rydel odbył się wybór najkorzystniejszej oferty na “Kompleksowe sprzątanie budynku Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie” w okresie 01.09.2018 – 31.08.2019.

Po analizie dostarczonych ofert stwierdzono, iż najniższą cenę za usługę kompleksowego sprzątania budynku Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie ul. Szkolna 8 zaoferowała firma “Cleanliness”. Cena ofertowa była jedynym kryterium wyboru firmy sprzątającej.