Rekrutacja do przedszkola na rok 2018/2019

Terminy:

  1. składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola – od 05.03.- 23.03.2018.
  2. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 10.04.2018
  3. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – od 11.04.-16.04.2018
  4. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych – 24.04.2018

Wniosek do pobrania: