Home » بر فراز خلیج فارس by محسن نجات حسینی
بر فراز خلیج فارس محسن نجات حسینی

بر فراز خلیج فارس

محسن نجات حسینی

Published 2004
ISBN :
Paperback
646 pages
Enter the sum

 About the Book 

محسن نجات حسینی متولد سال در مشهد است. او دارای فوقلیسانس مهندسی شیمی از دانشکدهٔ فنی دانشگاه تهران در سال است و تحصیل خود را در سوئد و در تخصص فیزیک پرتوهای یونساز در سال پی گرفته است. محسن نجات حسینی از اعضای اولیهٔ سازمان مجاهدین خلق ایران استMoreمحسن نجات حسینی متولد سال ۱۳۲۳ در مشهد است. او دارای فوق‌لیسانس مهندسی شیمی از دانشکدهٔ فنی دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۹ است و تحصیل خود را در سوئد و در تخصص فیزیک پرتوهای یون‌ساز در سال ۱۳۶۰ پی گرفته است. محسن نجات حسینی از اعضای اولیهٔ سازمان مجاهدین خلق ایران است که در سال ۱۳۴۹ هم‌زمان با فارغ‌التحصیلی از دانشکدهٔ فنی با مأموریت از سوی سازمان مجاهدین برای گذراندن دوران عملیات چریکی از ایران خارج شد. وی تا سال ۱۳۵۵ با سازمان مزبور همکاری می‌کرد. گزارشی از رویدادها و تجربیات وی در این دوران، در کتاب «بر فراز خلیج فارس»، منتشر شده است. مقالات پژوهشی ـ اجتماعی نوشتهٔ محسن نجات حسینی در مقاطع مختلف در برخی از روزنامه‌های ایران به چاپ رسیده است. او در سال ۱۳۷۲ جایزهٔ وزارت بهداشت و درمان سوئد را برای ارائه بهترین ایده‌ها دریافت کرد.