Konkurs – Ekoznaki

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie:

  • pobierz kartę konkursową z pokoju nauczycielskiego (u T.Kochanowskiej, wychowawców)
  • uzupełnij kartę opisując krótko znaczenie ekoznaków ( korzystaj z internetu i innych źródeł)
  • uzupełnioną i podpisaną kartę wrzuć do przygotowanego kuferka ( w pokoju nauczycielskim)
  • ostateczny termin oddania kart – 23.04.2018r
  • wyniki konkursu – 24.04.2018r – Dzień Ziemi
  • każda poprawnie wypełniona karta będzie nagrodzona oceną celującą z przyrody,dodatnimi punktami z zachowania i słodkościami
  • z poprawnie uzupełnionych kart zostaną wylosowane 3 i będą one nagrodzone.

Zapraszamy do udziału w konkursie

Iwona Wojciechowska

Teresa Kochanowska