XI Międzyszkolny Konkurs “Artystą Być..”

XI Międzyszkolny Konkurs “Artystą Być..”

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Międzyszkolnego Konkursu “Artystą Być..”. Konkurs odbędzie się w piątek, 18 maja 2018 roku o godzinie 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Gietrzwałdzie. Szczegółowe informacje zamieszczone są poniżej.


ORGANIZATORZY:

 • ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY IM. ANDRZEJA SAMULOWSKIEGO W GIETRZWAŁDZIE;
 • GIMNAZJUM GMINNE IM. KS. WOJCIECHA ZINKA W GIETRZWAŁDZIE;
 • GMINNY OŚRODEK KULTURY W GIETRZWAŁDZIE.

CZAS I MIEJSCE:

18.05.2018 r.( piątek) godzina 16.30
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GIETRZWAŁDZIE
ulica Kościelna 1, 11-036 Gietrzwałd

STRUKTURA FESTIWALU

Festiwal ma charakter konkursu otwartego z podziałem na solistów i zespoły zwanych dalej “uczestnikami” w 4 kategoriach:

 • wokalna – piosenka polska;
 • wokalna – piosenka patriotyczna lub wojskowa ( w związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości);
 • taneczna;
 • instrumentalna

CELE FESTIWALU

 1. Popularyzacja i promocja polskich wykonawców.
 2. Zapoznanie się z repertuarem wojskowym i patriotycznym.
 3. Prezentacja umiejętności wokalnych, tanecznych i instrumentalnych.
 4. Umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z umiejętnościami rówieśników.
 5. Wyławianie młodych talentów.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Prawo zgłoszenia do konkursu mają instytucje w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 05 maja 2018 r.

DROGA ELEKTRONICZNA:
alicjasamko80@gmail.com z dopiskiem „Artystą być…”

POCZTĄ NA ADRES:

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY
11 – 036 GIETRZWAŁD
UL. SZKOLNA 8
gietrzwald@poczta.onet.pl

REGULAMIN:

 1. WYKONAWCY PREZENTUJĄ UTWORY Z WYKORZYSTANIEM WŁASNEGO AKOMPANIAMENTU LUB PÓŁPLAYBACKU.
 2. PODKŁADY MUZYCZNE NALEŻY PRZESLAĆ W FORMACIE MP3  DO 05.05.2018r. NA ADRES: rynkowski@racjonalista.pl
  • w tytule maila „podkłady muzyczne na XI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „ARTYSTĄ BYĆ…”
  • nazwa pliku mp3 powinna zawierać: nazwisko, imię uczestnika konkursu oraz tytuł utworu i kategorię.
 3. KONKURS PRZEZNACZONY JEST DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i GIMNAZJALNYCH.
 4. UCZESTNICY FESTIWALU WYKONUJĄ PO JEDNYM UTWORZE Z WYBRANEJ KATEGORII.
 5. ZGŁOSZONY UCZESTNIK MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ WYŁĄCZNIE W JEDNEJ KATEGORII (ZE WZGLĘDU NA OGRANICZENIA CZASOWE).
 6. CZAS WYSTĘPU NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 4 MINUT.
 7. W RAZIE ZBYT DUŻEJ LICZBY ZGŁOSZEŃ ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO POPROSZENIA OPIEKUNÓW O PRZEPROWADZENIE ELIMINACJI SZKOLNYCH.
 8. ZGŁOSZENIE NA KONKURS JEST RÓWNOZNACZNE ZE ZGODĄ NA UŻYCIE WIZERUNKU ORAZ IMIENIA I NAZWISKA W MATERIAŁACH INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DOTYCZĄCYCH KONKURSU.
 9. ORGANIZATORZY POINFORMUJĄ ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW O GODZINIE ROZPOCZĘCIA FESTIWALU I PRÓBIE MIKROFONOWEJ.
 10. OCENY POSZCZEGÓLNYCH UCZESTNIKÓW DOKONA JURY POWOŁANE PRZEZ ORGANIZATORÓW.
 11. DECYZJA JURY JEST OSTATECZNA.

NAGRODY:

 • Statuetki przyznaje Jury konkursowe.
 • W skład Jury wchodzi 5 osób powołanych przez organizatora.
 • Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa i słodką niespodziankę.
 • W trakcie festiwalu zostanie wręczona nagroda specjalna RADNYCH GMINY.
 • Po zakończeniu części konkursowej odbędzie się losowanie nagród niespodzianek dla publiczności.
 • Z przeprowadzonych obrad i wręczonych nagród sporządzony zostanie protokół.

Postanowienia końcowe

 • Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 • Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 3) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ORGANIZATORZY KONKURSU


Kartę zgłoszenia dostępne są: