Zakaz używania telefonów komórkowych w czasie zajęć

Zakaz używania telefonów komórkowych w czasie zajęć

Ogłoszenie o całkowitym zakazie używania telefonów komórkowych w czasie zajęć lekcyjnych od momentu rozpoczęcia zajęć do czasu ich zakończenia

Ogłoszenie dla uczniów klas I-VII

  1. Biorąc pod uwagę opinie rodziców wyrażone na zebraniach przypominam o całkowitym zakazie używania telefonów komórkowych przez uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych i przerw pomiędzy tymi zajęciami od chwili rozpoczęcia do czasu zakończenia zajęć.
  2. W wyjątkowych sytuacjach podyktowanych stanem zdrowia, uczeń może użyć telefonu po wcześniejszym poinformowaniu nauczyciela i otrzymaniu od niego zgody.
  3. Rodzice, prawni opiekunowie w nagłych przypadkach mogą kontaktować się z dzieckiem drogą telefoniczną poprzez sekretariat szkoły (nr tel. 89 512 32 20).

Joanna Dziergacz
p.o. Dyrektora
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
w Gietrzwałdzie