Szlachetna paczka

Szlachetna paczka

Zbieramy wszystkie siły, bo już od 18.11.2017 r. rozpoczynamy zbieranie darów dla potrzebującej rodziny! Szczegóły niebawem! Wszystkie osoby pragnące pomóc prosimy o przynoszenie darów do szkoły i zachęcamy do kontaktu z koordynatorem szkolnym panią Alicją Kucharzewską – Samko, która przekaże list potrzeb danej rodziny.