Pasowanie na ucznia

Pasowanie na ucznia

Jak co roku, zgodnie z tradycją naszej szkoły, 25 X odbyło się Pasowanie na ucznia. Na szkolnym holu zebrali się odświętnie ubrani uczniowie wraz z rodzicami, dyrekcją i wychowawcą klasy, a że w naszej szkole zwyczaj taki, że przed ślubowaniem zdają egzamin pierwszaki, uczniowie przystąpili do sprawdzianu wiedzy i umiejętności. Pierwszoklasiści wykazali się wiedzą, jak należy zachowywać się w szkole, prezentowali poznane piosenki wraz z ruchem scenicznym oraz odgadywali zagadki dotyczące przyborów szkolnych. Kolejnym zadaniem było sprawne spakowanie plecaka oraz wyjęcie z niego rzeczy, których nie zabiera się do szkoły. Ważnym punktem był recytowany wiersz Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Po każdym zaliczonym zadaniu, uczniowie otrzymywali „plusa”, które przydzielali Pani Dyrektor Joanna Dziergacz oraz Rodzice. Po zdobyciu odpowiedniej liczby punktów pierwszaki otrzymały ocenę celującą – zaliczyły egzamin.
Po dobrej zabawie przyszedł czas na ślubowanie. Wprowadzono poczet sztandarowy, pięknie odśpiewano hymn państwowy oraz hymn naszej szkoły, po czym pierwszaki uroczyście ślubowały… być pomocnym, szanować nauczycieli, działać na rzecz naszej szkoły, być uprzejmym i wesołym… Po wyprowadzeniu sztandaru przyszedł czas na pasowanie.
Pani Dyrektor potwierdziła przyjęcie każdego nowego ucznia poprzez położenie „ogromnego” szkolnego ołówka na jego ramieniu mówiąc: „Pasuję Cię na ucznia naszej szkoły”. Każdy pierwszak otrzymał dyplom oraz róg obfitości z upominkami.

Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem.

Gratulujemy i mamy nadzieję, że ten ważny moment w życiu każdego ucznia pozostanie na długo w ich pamięci.