Nasza klasa jest the best! – Cykliczne zajęcia dla uczniów klasy V.

Zajęcia mają na celu integrację zespołu klasowego + przekazywanie treści wychowawczych ważnych z punktu widzenia klasy. Przewidywane jest dwa spotkania w semestrze. W semestrze pierwszym celem zajęć październikowych oprócz integracji będzie wspomaganie kreatywności uczniów. Celem zajęć grudniowych będzie uwrażliwienie uczniów na potrzeby osób niepełnosprawnych lub gorzej funkcjonujących w społeczeństwie (m.in. wyjazd do kina na film Cudowny  chłopiec). Tematyka zajęć w drugim semestrze będzie podana na początku drugiego semestru po zdiagnozowaniu potrzeb wychowawczych uczniów.