Mały Mistrz

Minął już październik, kiedy to uczniowie klas drugich zdobywali sprawności z zakresu gimnastyki. Dzieci wzięły również udział w wielu sprawdzianach sprawnościowych, tj.: marszo- bieg, zwis na drążku, na prostych rękach, bieg wahadłowy. Za opanowane i zdobyte umiejętności ruchowe dla wszystkich uczniów czekają znaczki- medale, które dzieci wkleją do swych legitymacji Małego Mistrza. Gratulujemy!