Uroczystość Pasowania na Ucznia w ZSP w Gietrzwałdzie

23 października br. W ZSP odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Uczniowie klasy pierwszej rozpoczęli uroczystość występem artystycznym, recytowali wiersz, śpiewali i tańczyli. Z honorem złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Pani dyrektor Teresa Kochanowska dokonała aktu pasowania symbolicznym ołówkiem. Od tego momentu pierwszaki stały się prawowitymi uczniami Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie. Na zakończenie dzieci zostały obdarowane rożkami obfitości, oraz otrzymały pamiątkowe dyplomy i znaczki. Po części oficjalnej uczniowie wraz z rodzicami udali się do sali, gdzie uczestniczyli w słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców.

wychowawca kl. I
Kamila Drozd

 

Dodaj komentarz