Zajęcia z Małego Mistrza

Klasy II zaczęły drugi rok realizacji projektu Mały Mistrz. We wrześniu zdobywają sprawność w kategorii- TURYSTA. Aby zdobyć komplet sprawności i otrzymać tytuł Małego Mistrza należy uczestniczyć w zajęciach i zdobywać kolejne medale. Obie klasy II na wrześniowych zajęciach w-fu biorą udział w wycieczkach pieszych, których celem jest przede wszystkim nabycie wiedzy o atrakcjach turystycznych swojego regionu i okolic. Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w trakcie wycieczek i uczą się posługiwania mapami.