Konkurs czytelniczy “Lampo – pies podróżnik”

Uczniowie klasy trzeciej 20 listopada spotkali się w bibliotece szkolnej na konkursie dotyczącym znajomości lektury R.Pisarskiego „O psie, który jeździł koleją”.Rywalizowały ze sobą cztery grupy wyznaczone przez p. Kamilę Drozd. Oprócz pytań dotyczących znajomości treści książki należało narysować portret Lampo, rozwiązać krzyżówkę czy uzupełnić epitety, które dotyczyły nazewnictwa związanego ze stacją kolejową. Trudnym zadaniem okazało się zaznaczenie Włoch na mapie Europy, ale za to ułożenie wydarzeń w kolejności chronologicznej czy wymienienie cech prawdziwego przyjaciela nie sprawiło dzieciom najmniejszej trudności. Konkurs trwał dwie godziny, a dla osłody otrzymały cukierki. Oczywiście zwycięska drużyna zaniosła do klasy pamiątkowy dyplom, a wszyscy mieli dodatkowo napisać co chcieliby powiedzieć Lampo, gdyby rozumiał on ludzką mowę.

Iwona Wojciechowska nauczyciel bibliotekarz