Organizacja religii/etyki w roku szkolnym 2014-15

Organizacja religii/etyki w roku szkolnym 2014-15

Pliki do pobrania:

  1. Informacja dla rodziców [PDF]
  2. Etyka w szkole podstawowej [PDF]
  3. Oświadczenie [PDF]
  4. Oświadczenie [DOC]

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992r. Nr 36, poz.155 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 marca 2014r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( Dz. U. z 2014r. poz. 478)